Vi tillverkar också kompletta asynkronmotor startare med mjukstart och DC broms.
Be om offert.


Fråga efter våra marin godkända produkter.
A-Start-kontroller
A-Start

Mjukstart

Dynamisk, automatisk A-Start

Det väsentliga är, när man startar motorn, att starten möjliggör ett tillräckligt moment och att motorn accelereras dynamiskt till arbetsvarvtal oberoende av belastning, snabba rotationsförändringar och knyckar.

A-Start startar maskinerna effektivt och automatiskt utan större mekaniska knyckar eller strömtoppar oberoende av belastning. Starten belastar varken kraftöverföring eller apparatur vars inställningar inte behöver justeras. Den möjliggör också en mjuk inbromsning, som avlägsnar tryckstötarna ur rörsystemet.

Den patenterade A-Start -mjukstartens funktionsprincip

Med A-Start startar kortslutningsmotorn och går styrd av sina avgivna data. När motorn har uppnått arbetsvarv, eftersläpningen är då ungefär 10 %, ger styrningen GO -data, vilka styr stängningen av effektdelens förbikoppling. Motorn gå nu direkt i elnät. Med den kylbara effektdelen utan förkoppling går motorn på eftersläpningsstyrning med god verkningsgrad i alla belastningsförhållanden.

A-Start exempel
 • Pumpar, kompressorer, fläktar, transportörer
 • Start av 1,2 MW bogpropeller
 • Step-up start av 4000kWA fartygstransformator
 • För fartygs roder

Vi utför individuella lösningar till era kundspecifika driftsproblem.

A-Start
 • Lämpar sig för alla trefaskortslutningsmotorer
 • Lämpning för effekter 1 kW - 1,4 MW
 • Lämpning för spänningar 230 - 690 V
 • Minskar avgjort servicekostnaderna
 • Lätt att ta i bruk
 • Vissa produkter marin godkända (Lloyds marine approved)
 • Funktionerar inom ett brett driftstemperaturområde -25ºC - +40ºC